TUYẾN TRÙNG TẠO BƯỚU RỄ KHOAI TÂY

Ngày đăng: 06-11-2019 13:34:31

Triệu chứng tuyến trùng tạo bướu rễ khoai tây

  • Tùy theo mức độ gây hại mà có thể biểu hiện triệu chứng trên thân và lá khoai tây trên mặt đất. Nếu mật độ tuyến trùng gây hại thấp thường không biểu hiện triệu chứng. Triệu chứng tuyến trùng tạo bướu trên khoai tây tương tự triệu chứng cây bị thiếu dinh dưỡng và nước, thường bị ức chế sinh trưởng, vàng lá và héo rũ
  • Trên rễ, khi bị tuyến trùng xâm nhiễm, rễ chính thường sinh trưởng kém và rễ nhánh đẻ tương đối nhiều. Tại điểm tuyến trùng xâm nhiễm, rễ thường phồng lên tạo thành các bướu hình tròn hoặc bầu dục, bên trong bướu có màu nâu hoặc đen

Tác nhân và chu kỳ gây bệnh

  • Tuyến trùng tạo bướu rễ khoai tây do Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens gây ra
  • Trong mỗi bướu rễ có chứa hàng trăm trứng, đây là một trong nguồn tuyến trùng chính để lây nhiễm sang cây khỏe khác

Phòng và trị tuyến trùng tạo bướu rễ khoai tây

  • Luân canh thường xuyên với các loại cây trồng khác, để giảm mật độ trứng tuyến trùng có trên ruộng sẽ giảm khả năng gây hại
  • Sử dụng giống khoai tây kháng tuyến trùng để trồng ngoài đồng ruộng
  • Xử lý đất bằng các loại thuốc hóa học xông hơi để giảm mật tuyến trùng

Bài viết liên quan

0932455543