TUYẾN TRÙNG GÂY SẦN RỄ KHOAI TÂY

Ngày đăng: 06-11-2019 13:29:44

Triệu chứng tuyến trùng gây sần rễ khoai tây

  • Lá chuyển vàng, cây sinh trưởng kém và đôi lúc biểu hiện triệu chứng héo rũ. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, triệu chứng có thể biểu hiện rõ hơn
  • Trên rễ có thể dễ dàng nhận diện triệu chứng khi xuất hiện các bướu, do các tế bào tại điểm gây hại phình to ra, tương tự các tế bào mô mạch cũng có thể to ra gọi là các tế bào khổng lồ do cảm ứng các chất tuyến trùng tiết ra

Tác nhân và chu kỳ gây bệnh

  • Tuyến trùng gây sần rễ khoai tây do Meloidogyne incognita (Kofoid & White) Chitwood
  • Con trưởng thành có thể sống trong đất từ 4-6 tuần, trứng trong đất là nguồn lây nhiễm chính

Phòng và trị tuyến trùng gây sần rễ khoai tây

  • Không sử dụng các dụng cụ nông nghiệp như máy cày ở những ruộng nhiễm sang cày tại ruộng khỏe, khử trùng máy móc trước khi làm
  • Luân canh khoai tây thường xuyên với cây cúc vạn thọ để giảm mật độ tuyến trùng ngoài ruộng
  • Xử dụng thuốc trừ tuyến trùng khử trùng ruộng

Bài viết liên quan

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543