TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN CÂY CHUỐI

Ngày đăng: 03-05-2020 12:12:10

1. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng đạm (N) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu đạm trên chuối đầu tiên xuất hiện trên lá già hay lá gần gốc. Lá thấp nhất ban đầu thường có màu vàng nhạt toàn bộ lá, tuy nhiên phấn mép lá thường có màu vàng hơn so với phần thịt lá gần thân lá chính

 2. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng lân (P) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu lân trên chuối thường xuất hiện đầu tiên trên lá giá, cây chuối bị thiếu lân thường có màu pha trộn giữa xanh nước biển và xanh lá cây, tông màu tối. Mép lá cây thiếu thường chuyển màu vàng sau đó lan dần vào phần thịt lá nằm giữa gân lá.
 • Triệu chứng thiếu lân trên lá chuối thường dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng thiếu mangan trên lá, các vết trên lá của cây thiếu lân sẽ liên kết lại với nhau để tạo thành vùng lá khô làm cho lá bị hoại tử

3. Triệu chứng thiêu dinh dưỡng kali (K) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu kali trên cây chuối thường biểu hiện ở lá giá đầu tiên, vết vàng xuất hiện trước tiến ở chóp lá nằm giữa vùng gân lá. Theo thời gian các vết vàng này liên kết lại với nhau làm cho cả phân ngọn lá bị vàng và dần dần ăn vào phân gốc lá
 • Nếu không bổ sung kịp thời phân kali cho cây, phân ngọn lá sẽ hóa nâu sau đó gây ra hiện tượng chết ngọn lá. Triệu chứng thiếu kali thường dễ nhầm lẫn với thiếu magie hoặc thiếu magan.

4. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng lưu huỳnh (S) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu lưu huỳnh (S) xuất hiện đầu tiên trên lá non hoặc là những lá mới ra. Khi cây thiếu lưu huỳnh thường lá có màu xanh nhạt và khi cây thiếu nặng thì lá chuyển thành màu vàng
 • Triệu chứng thiếu lưu huỳnh thường diễn ra trên toàn bộ lá, bao gồm cả phân thịt lá, gân lá chình và phụ. Cây thiếu lưu huỳnh thường bị lùn, lá mới ra bị nhỏ và có màu xanh vàng.

5. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng magie (Mg) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu magie thường xuất hiện ở những lá dưới gốc của cây chuối, vùng màu vàng thường xuất hiện giữa gân là và nằm hướng về mép lá. Khi thiếu magie trầm trọng, sẽ tạo thành một dải màu vàng chạy dọc mép lá
 • Đối với triệu chứng thiếu magie, gân giữa và vùng thịt lá bao quanh gân lá chính vẫn giữa màu xanh. Triệu chứng thiếu magie cũng dễ bị nhầm lẫn với triệu chứng thiếu mangan.

6. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng sắt (Fe) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu sắt thường xuất hiện trên lá non, ban đầu xuất hiện ở cuốn lá non, màu sắc đặc trưng là vàng xanh về sau sẽ chuyển màu vàng. Khi không bổ sung sắt kịp thời, màu vàng xanh sẽ lan dần lên phần phía ngọn của lá xanh.
 • Đối với triệu chứng thiếu sắt, gân giữa và gân phụ trên lá vẫn giữa màu xanh, hoặc chuyển sang màu xanh tài khi cây thiếu nặng

7. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng đồng (Cu) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu vi lượng đồng thường xuất hiện trên lá non, lá non thường bị biến dạng khi phân bón cung cấp không đủ đồng. Mép lá non chuyển vàng chạy dọc mép, lá non bị biến dạng tạo thành vùng vàng xanh xen kẽ. Lá nhỏ và mép lá thường cong lại, và bản lá dày lên.

8. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng boron (Bo) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu bo thường xuất hiện ở những lá non mới ra hoặc lá non nhất của cây chuối, lá thường bị chuyển vàng bắt đầu từ mép lá và mép lá bị cong theo hướng vào trong.
 • Khi cây chuối thiếu Bo nặng, phần lá vàng sẽ chuyển thành màu nâu tối, cây bị thiếu Bo trái chuối thường bị nứt hoặc bị biến dạng.

9. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng mangan (Mn) trên cây chuối

 • Triệu chứng thiếu mangan thường xuất hiện trên lá non, khi cây thiếu nhẹ lá non chuyển thành màu xanh nhạt không có triệu chứng đặc trưng. Khi cây thiếu nghiêm trọng, vết vàng ban đầu bị hoại tử hoặc khô lá và mép thường cong theo hướng xuống dưới
 • Triệu chứng thiếu mangan thường dễ bị nhầm lẫn với nhiều triệu chứng thiếu các nguyên tố trung vi lượng khác.

10. Triệu chứng thiếu dinh dưỡng kẽm (Zn) trên cây chuối

 • Triệu chứng điển hình của cây chuối thiếu kẽm là hình thành từng vùng vàng ở giữa phần gân lá, và sau đó sẽ lan toàn bộ lá làm cho lá có hình dạng biến dạng. Gân giữa không còn giữa màu xanh và triệu chứng thiếu kẽm thường xuất hiện trên lá non của cây chuối.
 • Triệu chứng thiếu kẽm giai đoạn đầu rất dễ nhầm lẫn với triệu chứng thiếu kali, lân, magie và mangan do đó phải chú ý khi quan sát triệu chứng.


Bài viết liên quan

0932455543