Chuyên mục: Cây ớt

BỆNH THÁN THƯ ỚT
BỆNH THÁN THƯ ỚT

Bệnh thán thư ớt có thể gây thiệt hại nặng nề giai đoạn trước và sau khi thu hoạch trên trái do các vết bệnh gây ra.


BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN ỚT
BỆNH PHẤN TRẮNG TRÊN ỚT

Triệu chứng bệnh phấn trắng thường xuất hiện mặt dưới của những lá già sau giai đoạn đậu trái. Ở mặt dưới của lá


BỆNH KHẢM SỌC ỚT
BỆNH KHẢM SỌC ỚT

Trên lá, triệu chứng bệnh khảm sọc là các vết khảm vàng hoặc xanh xuất hiện trên mặt lá. Ngoài ra cũng xuất hiện


BỆNH HÉO RŨ TRÊN ỚT
BỆNH HÉO RŨ TRÊN ỚT

Triệu chứng đầu tiên bệnh héo rũ trên ớt là các lá dưới thấp kích thước nhỏ, chuyển màu vàng nhẹ, đôi khi bị rũ đi.


BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN ỚT
BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN ỚT

Triệu chứng bệnh đốm lá vi khuẩn có thể xuất hiện trên thân, lá và trái ớt. Trên lá, vết bệnh là những đốm tròn, sũng nước


BỆNH CHÁY LÁ ỚT
BỆNH CHÁY LÁ ỚT

Bệnh cháy lá ớt có thể tấn công trên rễ, thân, lá và trái tùy thuộc vào giai đoạn cây bị xâm nhiễm bệnh. Rễ và cổ rễ thường bị bệnh tấn công đầu tiên


Tất cả có 6 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543