Chuyên mục: Cây ngò tây

BỆNH THỐI RỄ NGÒ TÂY
BỆNH THỐI RỄ NGÒ TÂY

Triệu chứng gây hại Bệnh thối rễ ngò tây làm cho lá chuyển vàng, đôi khi gây ra hiện tượng héo rũ tán lá chỉ sau một vài tuần trồng ngoài đồng ruộng Khi


BỆNH THỐI MỐC TRẮNG NGÒ TÂY
BỆNH THỐI MỐC TRẮNG NGÒ TÂY

Triệu chứng gây hại Tại vết xâm nhiễm của bệnh thối mốc ngò tây xuất hiện các tản mốc trắng bông, thông thường tản mốc trắng này nằm ở phần cổ rễ tức là nơi tiếp xúc giữa gốc


BỆNH PHẤN TRẮNG NGÒ TÂY
BỆNH PHẤN TRẮNG NGÒ TÂY

Triệu chứng gây hại Đầu tiên bệnh phấn trắng ngò tây xuất hiện các đốm màu trắng mặt trên của lá, khi bệnh phát triển nặng, các đốm này mở rộng thành hình


Tất cả có 3 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543