Chuyên mục: Cây ngô


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG KẼM (Zn) TRÊN CÂY NGÔ
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG KẼM (Zn) TRÊN CÂY NGÔ

Triệu chứng thiếu kẽm thường xuất hiện trên lá non, lá già ít bị chịu tác động và vẫn giữ nguyên màu xanh. Các sọc màu vàng hoặc màu trắng có kích thước lớn thường chạy dọc theo gân lá, kéo dài từ ngọn lá đến cuốn lá


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG MANGAN (Mn) TRÊN CÂY NGÔ
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG MANGAN (Mn) TRÊN CÂY NGÔ

Triệu chứng thiếu man gan thường xuất hiện ở lá giữa, sau đó lan lên lá non và lá giá. Triệu chứng thiếu man gan giống như triệu chứng thiếu sắt, tuy nhiên mức độ sọc vàng lá trên cây thiếu man gan hơn so với cây thiếu sắt


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG SẮT (Fe) TRÊN CÂY NGÔ
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG SẮT (Fe) TRÊN CÂY NGÔ

Cây ngô thiếu sắt thường biểu hiện lá màu vàng, cây bị ức chế sinh trưởng và số lượng trái ngô tạo ra ít hơn. Triệu chứng thiếu sắt thường xuất hiện trên lá non, trong một số trường hợp thiếu sắt nặng mới xuất hiện trên lá già


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG LƯU HUỲNH (S) TRÊN NGÔ
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG LƯU HUỲNH (S) TRÊN NGÔ

Triệu chứng điển hình thiếu lưu huỳnh trên ngô thường cây sinh trưởng kém với lá có màu vàng hoặc màu xanh tái, cây thiếu sức sống và trái nhỏ với hiện tượng hạt răng cưa kết quả năng suất ngô rất thấp.Tất cả có 10 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543