Chuyên mục: Cây ngô

SÂU XANH HẠI NGÔ
SÂU XANH HẠI NGÔ

Sâu xanh gây hại trong suốt quá trình sinh trưởng của cây ngô. Khi cây ngô còn non, sâu ăn các bộ phận non của ngô như ngọn, lá non làm thủng lá, làm cây ngô sinh truởng chậm.


SÂU XÁM HẠI NGÔ
SÂU XÁM HẠI NGÔ

Sâu thường gây hại vào ban đêm, sâu tuổi 1- 3 ăn lá ngô non hoặc gặm xung quanh thân ngô. Tuổi 4 trở đi sâu phá mạnh, cắn đứt ngang thân ngô non kéo xuống đất. Sâu tuổi 6 mỗi đêm có thể cắn đứt 3 - 4 cây ngô non.


SÂU GAI HẠI NGÔ
SÂU GAI HẠI NGÔ

Sâu non đục vào giữa 2 lớp biểu bì và ăn chất xanh, làm giảm diện tích quang hợp của lá ảnh h­ưởng tới năng suất cây ngô. Sâu trư­ởng thành gặm ăn mô của lá tạo thành những đường thẳng ngắn theo chiều dọc lá


SÂU ĐỤC THÂN NGÔ
SÂU ĐỤC THÂN NGÔ

Sâu từ tuổi 3 trở lên đục phá vào thân làm cây chậm phát triển, thậm chí ngừng phát triển. Khi cây lớn, sâu đục trong thân để lại phân ở đường đục. Thân ngô bị đục ít khi chết. Nếu gặp gió to có thể bị gẫy ngang.


SÂU CẮN LÁ NGÔ
SÂU CẮN LÁ NGÔ

Sâu non tuổi nhỏ cắn phá các phần non như lá nõn, hoa đực (lúc chưa trỗ), sâu non tuổi lớn thường gặm khuyết lá, có khi ăn trụi cả phần thân non phía trên mặt đất , cũng có khi chúng chui vào bắp


SÂU CẮN GIÉ HẠI NGÔ
SÂU CẮN GIÉ HẠI NGÔ

Sâu non tuổi nhỏ cắn phá các phần non như lá nõn, hoa đực (lúc chưa trỗ), sâu non tuổi lớn thường gặm khuyết lá


Tất cả có 8 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543