Chuyên mục: Cây măng tây

BỆNH THỐI NGỌN VÀ CỔ RỄ MĂNG TÂY
BỆNH THỐI NGỌN VÀ CỔ RỄ MĂNG TÂY

Triệu chứng gây hại Bệnh thối ngọn và cổ rễ măng tây thường xuất hiện ngay từ đầu mùa vụ. Khi ngọn mới nảy mầm khỏi mặt đất, vết bệnh xuất hiện trên ngọn, ban đầu là đốm nhỏ với màu nâu


BỆNH ĐỐM TÍA MĂNG TÂY
BỆNH ĐỐM TÍA MĂNG TÂY

Triệu chứng gây hại Triệu chứng bệnh đốm tía măng tây là các đốm nhỏ, hình bầu dục có đường kính từ 2-6 mm, thường xuất hiện đầu tiên trên ngọn măng tây. Vết bệnh đốm


BỆNH THỐI CỔ RỄ FUSARIUM
BỆNH THỐI CỔ RỄ FUSARIUM

Triệu chứng gây hại Triệu chứng ban đầu của bệnh thối cổ rễ fusarium măng tây làm cho tán lá chuyển màu vàng, sau đó thân và lá bị héo rũ, chuyển sang màu


BỆNH RỈ SẮT MĂNG TÂY
BỆNH RỈ SẮT MĂNG TÂY

Triệu chứng gây hại Sau khi thu hoạch, các chồi non măng tây phát triển đợt mới, bệnh rỉ sắt măng tây sẽ xuất hiện trên lá và cành của đợt chồi ngọn mới. Triệu chứng bệnh rỉ sắt


BỆNH CHÁY LÁ CERCOSPORA MĂNG TÂY
BỆNH CHÁY LÁ CERCOSPORA MĂNG TÂY

Triệu chứng gây hại Triệu chứng bệnh cháy lá măng tây là vết bệnh màu nâu tái đến màu xám, hình bầu dục với đường kính từ 1-4 mm, ranh giới vết bệnh rõ


Tất cả có 5 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543