Chuyên mục: Cây lúa


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG KẼM (Zn) TRÊN CÂY LÚA
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG KẼM (Zn) TRÊN CÂY LÚA

Cây thiếu kẽm thường bị ức chế sinh trưởng, đẻ nhánh kém, rễ không ra và trọng lượng hạt nhẹ làm cho năng suất cây lúa giảm rõ rệt. Triệu chứng thiếu kẽm thường xuất hiện từ 2-4 tuần sau khi cấy


Tất cả có 8 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543