Chuyên mục: Cây khoai mì

BỘ PHẤN TRẮNG KHOAI MÌ
BỘ PHẤN TRẮNG KHOAI MÌ

Bọ phấn trắng khoai mì hút là tác nhân lây truyền vi rút và trực tiếp tấn công vào lá khoai mì Bọ phấn trắng khoai mì hút dịch nhựa và làm cho mất sức sống, tạo thành các đốm vàng trên lá, làm cho lá nhăn nheo và cong lại


RỆP VẢY TRẮNG THÂN KHOAI MÌ
RỆP VẢY TRẮNG THÂN KHOAI MÌ

Triệu chứng gây hại Rệp vảy trắng thân khoai mì chủ yếu xuật hiện trên thân khoai mì. Con cái không có cánh, con đực có cánh, trên thân phủ một lớp


NHỆN ĐỎ KHOAI MÌ
NHỆN ĐỎ KHOAI MÌ

Triệu chứng gây hại Nhện đỏ khoai mì thường gây hại trên những lá già ở dưới thấp đầu tiên. Triệu chứng xuất hiện trên là bị xâm xâm nhiễm là những vết màu


RỆP SÁP BỘT HỒNG KHOAI MÌ
RỆP SÁP BỘT HỒNG KHOAI MÌ

Triệu chứng gây hại Rệp sáp bột hồng khoai mì là một trong những loại sâu gây hại nguy hiểm nhất trên khoai mì trong thời gian gần đây tại các vùng canh tác của nước


BỌ NHẢY HẠI KHOAI LANG
BỌ NHẢY HẠI KHOAI LANG

Diabrotica balteata LeConte Diabrotica balteata Diabrotica undecimpunctata howardi Systena blanda Systena elongata Hình thái Thành trùng có chiều dài thân từ 1,8-2,4 mm, hình bầu dục,


Tất cả có 5 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543