Chuyên mục: Cây gừng

BỆNH THỐI VÀNG TRÊN GỪNG
BỆNH THỐI VÀNG TRÊN GỪNG

Triệu chứng điển hình của bệnh thối vàng trên gừng là mép lá già bị vàng, sau đó tiếp đến lá non hoặc lá trên ngọn. Toàn bộ cây gừng thường bị rũ xuống


BỆNH THỐI MỀM TRÊN GỪNG
BỆNH THỐI MỀM TRÊN GỪNG

Triệu chứng trên lá thường bị vàng, vàng lá diễn ra trên toàn bộ các lá non và chồi non mới mọc xảy ra trên cây gừng đã trồng nhiều tháng


BỆNH HÉO TRÊN GỪNG
BỆNH HÉO TRÊN GỪNG

Triệu chứng ban đầu bệnh héo trên gừng là lá chân vàng nhẹ và hơi héo. Sau đó, quá trình héo lá lan dần lên các lá trên, toàn bộ lá trên cây bị vàng và chồi non


BỆNH HÉO RŨ VI KHUẨN CÂY GỪNG
BỆNH HÉO RŨ VI KHUẨN CÂY GỪNG

Trên lá cây gừng bị nhiễm bệnh héo rũ vi khuẩn thường có màu nâu vàng và dễ dàng bị rụng ra khỏi thân. Trên thân biểu hiện các vết bệnh ướt màu đen


BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN GỪNG
BỆNH ĐỐM LÁ TRÊN GỪNG

Bệnh đốm lá trên gừng ban đầu biểu hiện thành những đốm hình bầu dục, kích thước nhỏ từ 5X4 mm xuất hiện chủ yếu trên lá non


Tất cả có 5 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543