Chuyên mục: Cây đậu xanh


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG (Fe) TRÊN CÂY ĐẬU XANH
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG (Fe) TRÊN CÂY ĐẬU XANH

Triệu chứng thiếu sắt sẽ ảnh hưởng đến hàm lượng diệp lục tố, hoạt tính enzim và nồng độ sắt trong lá. Cây thiều sắt thường có thân mỏng manh và lá nhỏ, kích thước trái nhỏ, kích thước hạt giảm và trái lâu chín
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG LÂN (P) TRÊN CÂY ĐẬU XANH
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG LÂN (P) TRÊN CÂY ĐẬU XANH

Cây thiếu phốt pho thường sinh trưởng kém, thân mỏng và lóng ngắn, trái đậu lâu chín, kích cỡ và số lượng giải. Triệu chứng thiếu lân thường biểu hiện trên lá già, ban đầu lá già có màu xanh đạm sau đó chuyển thành màu xanh mờTất cả có 7 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543