Chuyên mục: Cây dâu tây

TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN CÂY DÂU TÂY
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN CÂY DÂU TÂY

Triệu chứng thiếu đạm trên dâu tây xuất hiện đầu tiên ở lá già. Lá ở dưới gốc ban đầu chuyển thành màu xanh tái, khi không bổ sung đạm kịp thời lá chuyển thành màu vàng và kích thước lá nhỏ lại.


Tất cả có 1 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543