Chuyên mục: Cây đậu đen

TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG KẼM (Zn) TRÊN CÂY ĐẬU ĐEN
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG KẼM (Zn) TRÊN CÂY ĐẬU ĐEN

Triệu chứng thiếu kẽm xuất hiện vào giai đoạn 2-3 tuần sau khi gieo, cây đậu đen thiếu đạm thường sinh trưởng kém, và nhánh ra ít hơn bình thường. Cây thiếu kẽm thường không lớn, nhánh ra ít, lá thường hay xuất hiện bệnh


TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG SẮT (Fe) TRÊN CÂY ĐẬU ĐEN
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG SẮT (Fe) TRÊN CÂY ĐẬU ĐEN

Triệu chứng thiếu sắt thường xuất hiện trên lá non, trong khi lá già vẫn xanh bình thường. Triệu chứng vàng trên lá non chỉ biểu hiện trên phần thịt lá nằm giữa phần gân lá, trong khi đó gân chính và gân phụ vẫn giữa màu xanh


Tất cả có 7 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543