Chuyên mục: Cây chuối

TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN CÂY CHUỐI
TRIỆU CHỨNG THIẾU DINH DƯỠNG TRÊN CÂY CHUỐI

Triệu chứng thiếu đạm trên chuối đầu tiên xuất hiện trên lá già hay lá gần gốc. Lá thấp nhất ban đầu thường có màu vàng nhạt toàn bộ lá, tuy nhiên phấn mép lá thường có màu vàng hơn so với phần thịt lá gần thân lá chính


Tất cả có 1 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543