Chuyên mục: Cây cà phê

BÊNH ĐỐM VÒNG CÀ PHÊ
BÊNH ĐỐM VÒNG CÀ PHÊ

Cây cà phê bị bệnh đốm vòng thường biểu hiện các triệu chứng rất dễ thấy nằm chủ yếu trên lá, trái và thỉnh thoảng xuất hiện trên thân. Trên lá, triệu chứng


BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN CÀ PHÊ
BỆNH ĐỐM LÁ VI KHUẨN CÀ PHÊ

Triệu chứng bệnh đốm lá vi khuẩn cà phê bắt đầu từ một điểm xuất hiện trên lá, sau đó mở rộng ra tạo thành các vùng sũng nước và có màu tối lan ra cả bề mặt lá


BỆNH CHẾT CÂY CON CÀ PHÊ
BỆNH CHẾT CÂY CON CÀ PHÊ

Trên vườn ươm, triệu chứng bệnh chết cây con xuất hiện thành đường trên líp ươm hạt sau 15 ngày gieo hạt Ban đầu bệnh xuất hiện phần gốc của chồi mọc ra từ hạt, sau đó làm thối cả hạt. Từ vết bệnh xâm nhiễm có thể lan lên phần thân trên mặt đất và phần lá mầm


BỆNH CHÁY LÁ VI KHUẨN CÀ PHÊ
BỆNH CHÁY LÁ VI KHUẨN CÀ PHÊ

Đối với cây con trong vườn ươm, triệu chứng ban đầu của bệnh cháy lá vi khuẩn cà phê xuất hiện trên lá non, có màu xanh đen và là những vết bệnh nhỏ mờ và sũng nước khi xem chiếu dưới đèn mặt sau của lá


BỆNH KHÔ QUẢ CÀ PHÊ
BỆNH KHÔ QUẢ CÀ PHÊ

Bệnh khô quả cà phê có thể tấn công tất cả các giai đoạn của cây cà phê và trên tất cả các bộ phận bao gồm hoa, lá, phát hoa và trái chín. Tuy nhiên, bệnh trên lá thì hiếm xảy ra và không quan trọng


Tất cả có 5 kết quả.

0932455543