Chuyên mục: Cây cà chua

BỆNH THỐI RUỘT THÂN CÀ CHUA
BỆNH THỐI RUỘT THÂN CÀ CHUA

Triệu chứng gây hại - Triệu chứng ban đầu bệnh thối ruột thân cà chua là là non bị héo rũ, lá già bị rũ xuống và chuyển thành màu vàng. Đối với những lá nhiễm


BỆNH THỐI HẠCH CÀ CHUA
BỆNH THỐI HẠCH CÀ CHUA

Triệu chứng gây hại - Bệnh thối hạch cà chua xuất hiện đầu tiên ở phần cổ rễ hoặc phần thân gần mặt đất, nhưng nơi trên thân dễ tiếp xúc với đất. Tại nơi bệnh nhiễm sẽ chuyển từ màu sáng


BỆNH MỐC ĐEN CÀ CHUA
BỆNH MỐC ĐEN CÀ CHUA

Triệu chứng gây hại - Trên trái chín, triệu chứng ban đầu bệnh mốc đen cà chua gồm những vết hoặc đốm hình bất định trên bề mặt vỏ trái. Diện tích đốm bệnh ban đầu rất nhỏ và


BỆNH LOÉT VI KHUẨN CÀ CHUA
BỆNH LOÉT VI KHUẨN CÀ CHUA

Triệu chứng gây hại - Bệnh loét vi khuẩn khuẩn cà chua bị xâm nhiễm vào cây theo dạng hệ thống theo đường mô mạch, triệu chứng đầu tiên xuất hiện trên lá. Lá gần mặt đất xuất


BỆNH LOÉT THÂN CÀ CHUA
BỆNH LOÉT THÂN CÀ CHUA

Triệu chứng gây hại - Trên thân xuất hiện các vết loét  có màu nâu, nhưng chủ yếu là màu đen với hình dạng bất định. Trên các vết loét xuất hiện


BỆNH ĐỐM VI KHUẨN CÀ CHUA
BỆNH ĐỐM VI KHUẨN CÀ CHUA

Triệu chứng gây hại - Triệu chứng ban đầu của bệnh đốm vi khuẩn cà chua là xuất hiện các đốm hình tròn đến hình dạng bất định, sũng nước trên bề mặt lá. Những đốm này sau đó


Tất cả có 7 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543