Chuyên mục: Cây bơ

BỆNH THỐI THÂN THỐI RỄ CÂY BƠ
BỆNH THỐI THÂN THỐI RỄ CÂY BƠ

Khi cây bơ nhiễm bệnh thối thân thối rễ, lá héo rũ, chuyển thành màu vàng úa và cây có thể bị chết. Quá trình trình lá chuyển thành màu vàng úa chỉ trong một


BỆNH THỐI RỄ CÂY BƠ
BỆNH THỐI RỄ CÂY BƠ

Triệu chứng bệnh thối rễ cây bơ bao gồm lá màu xanh tái héo rũ và dễ dàng bị rụng. Chồi bị chết ngược từ ngọn trở xuống, thậm chí cây gần như không mang trái


BỆNH THỐI MỀM VI KHUẨN TRÁI BƠ
BỆNH THỐI MỀM VI KHUẨN TRÁI BƠ

Bên ngoài, trái bơ nhiễm bệnh thối mềm vi khuẩn thường biểu hiện màu đen bóng ánh kim, bên trong, phần thịt chuyển thành màu xám, mềm và đôi khi chảy nước


BỆNH THỐI ĐÍT TRÁI BƠ
BỆNH THỐI ĐÍT TRÁI BƠ

Vết bệnh xuất hiện đồng loạt phủ cả một phần đít trái, gây đen toàn bộ phần đít trái, tuy nhiên lại không tạo ra vết hoại tử, đốm, hoặc quần vàng trên vết bệnh


BỆNH THÁN THƯ TRÁI BƠ
BỆNH THÁN THƯ TRÁI BƠ

Triệu chứng bệnh thán thư trái bơ thường xuất hiện vào giai đoạn trái chín hoặc trái đang trong giai đoạn già nhưng vẫn còn nằm trên cây


BỆNH GHẺ TRÁI BƠ
BỆNH GHẺ TRÁI BƠ

Trên lá, bệnh ghẻ trên cây bơ thường bắt đầu bằng những đốm nhỏ, tập trung vào phần gân giữa và gân chính, lá trở nên bị biến dạng và ngừng sinh trưởng


Tất cả có 8 kết quả.

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543