BỆNH VI RÚT VÀNG GÂN LÁ KHOAI TÂY

Ngày đăng: 06-11-2019 13:21:33

Triệu chứng bệnh vi rút vàng gân lá khoai tây

  • Triệu chứng bệnh xuất hiện khoảng 10-15 ngày sau khi vi rút xâm nhiễm, khi các gân lá chuyển vàng. Đối khi, trên lá xuất hiện một số đốm nhỏ nằm rải rác trên phần thịt lá. Khi lá lớn thêm, các gân nhỏ mới hình thành cũng chuyển thành vàng
  • Khi bệnh trở nên nặng, phần thịt lá nằm giữa các gân lá cũng chuyển thành vàng, tuy nhiên phần gần lá chính vẫn giữ màu xanh cho đến khi lá bị chết

Tác nhân và chu kỳ gây bệnh

  • Bệnh vi rút vàng gân lá do Potato yellow vein virus (PYVV) gây ra
  • Vi rút được truyền nhiễm bởi ruồi trắng, và nhện đỏ, tuy nhiên không truyền nhiễm được qua vết thương cơ giới

Phòng và trị bệnh vi rút vàng gân lá khoai tây

  • Chọn củ giống không bị nhiễm vi rút vàng gân lá khoai tây để trồng
  • Sử dụng thuốc hóa học để kiểm soát rệp và nhện đỏ gây hại khoai tây, và phòng khả năng truyền nhiễm vi rút

Bài viết liên quan

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543