BỆNH VI RÚT KHẢM LÁ A KHOAI TÂY

Ngày đăng: 06-11-2019 13:23:14

Triệu chứng vi rút khảm lá A khoai tây

Tác nhân và chu kỳ gây bệnh

  • Bệnh vi rút khảm do Potato virus A (PVA) gây ra
  • Bệnh do 2 loại rầy truyền nhiễm là Aphis frangulae, Macrosiphum euphorbiaeMyzus persicae

Phòng và trị bệnh vi rút khảm lá A khoai tây

  • Sử dụng củ giống không nhiễm vi rút trước khi trồng
  • Sử dụng thuốc hóa học để trừ các loài rầy rệp gây hại khai tây

Bài viết liên quan

0932455543