BỆNH BIẾN DẠNG VÀNG LÁ KHOAI LANG

Ngày đăng: 17-03-2019 11:53:36

Triệu chứng gây hại

  • Bệnh biến dạng vàng lá khoai lang thường xuất hiện trong điều kiện thời tiết trồng không thích hợp cho cây phát triển
  • Hiện tượng vàng lá xuất hiện trên lá non nhất nằm trên các ngọn dây khoai lang.
  • Khi triệu chứng phát triển mạnh, phiến lá xuất hiện vết vàng ở giữa và không có ranh giới xác định, sau khi xuất hiện ở giữa bệnh sẽ lan toàn lá. Trên cây khoai lang nhiễm bệnh biến dạng vàng lá, lá mới mọc sẽ bị biến dạng.
  • Đối với một số giống khoai lang, lá cây nhiễm bệnh sẽ xuất hiện màu tím thay cho màu vàng
  • Khi điều kiện trồng thích hợp cho bệnh vàng lá biến dạng phát triển, từ 2 đến 4 lá non trên phần ngọn sẽ thể hiện triệu chứng bệnh nặng nhất, mép của những lá này thường bị chết và rách

Tác nhân và chu kỳ gây bệnh

  • Bệnh biến dạng vàng là khoai lang do nấm Fusarium denticulatum gây ra
  • Khoai lang nhiễm bệnh biến dạng vàng lá dễ bị nhiễm bệnh héo rũ do nấm oxysporum Schltdl.:Fr. f. sp. batatas (Woolenw.)
  • Bệnh biến dạng vàng lá khoai lang thường xuất hiện và phát triển mạnh trong điều kiện nắng nóng và ẩm độ cao, trong điều kiện trời nhiều mây kéo dài 3 đến 4 ngày bệnh có thể giảm hoặc có thể bệnh biến mất hoàn toàn

 

Phòng và trị bệnh

  • Bệnh biến dạng vàng lá chỉ xảy ra trên một số giống khoai lang dễ nhiễm bệnh, do đó khi chọn củ hoặc dây giống chú ý chọn từ những vườn không nhiễm bệnh biến dạng vàng lá trước đó
  • Bệnh biến dạng vàng lá không làm ảnh hưởng nhiều đến năng suất củ thu hoạch tuy nhiên, trong trường hợp trồng để lấy thân và lá khoai lang chú ý các biện pháp phòng và trị để tránh hiện tượng bệnh biến dạng vàng lá sẽ làm giảm chất lượng sinh khối lá và thân thu hoạch.

Bài viết liên quan

© Website được tạo Miễn phí trên nền tảng Jweb.vn

0932455543